ایمان معماریان دامپزشک باغ وحش تهران ، علت جراحات صورت شیر ایرانی تازه منتقل شده به این باغ وحش را اینگونه توضیح داد که از آنجاکه هیچ پروازی مستقیمی از کشور مقصد (انگلستان) به ایران وجود نداشت، چند سفر زمینی، دریایی و هوایی داشته و در جریان این سفر طولانی صورتش با دیواره‌های داخل باکس انتقال سائیده شده که در مدت حضورش در باغ وحش این زخم‌ها بهبود یافته است.

این دامپزشک اظهارنظرهایی درباره خالص نبودن نژاد شیرایرانی را رد کرده و و گفت:  این شیر طبق برنامه EEP که تکثیر و نگهداری گونه‌های در خطر انقراض را مدیریت می‌کند مورد بررسی قرار گرفته و مشخص است که این گونه از کجا آمده و چطور پرورش یافته، شجره نامه مشخص و آزمایشگاه ژنتیکی مستندی دارد که نشان می‌دهد ژنش خالص است.

وی در خصوص جزئیات انتقال شیر ماده‌ای که قرار است تاچندی دیگر به یاین باغ وحش منتقل شود نیز توضیح داد: «ایلدا» شیرماده خالص ایرانی نیز تا هفته آینده از باغ وحش دوبلین به همتای نر  خود «هیرمان» در این باغ وحش می‌پیوندد.

معماریان با بیان اینکه انتقال این دو شیر به منظور جفت‌گیری صورت نمی‌گیرد گفت: و این شیر برای این به ایران منتقل می‌شود که بتوانیم توجه مردم را به حیات وحش بی‌نظیر کشورمان جلب کنیم و برای احیای نژاد شیر ایرانی برنامه‌ای نداریم چرا که زیستگاه این حیوان در کشور به طور کلی نابود شده است.

این دامپزشک با اشاره زیبایی و وقار این حیوان گفت: شیر ایرانی زمانی نماد ایران محسوب می‌شده اما با بی‌توجهی مردم و پادشاهان در صدها سال پیش نسلش در کشور منقرض شده است. /فارس