محمود مسگری در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه در مدیریت جدید میراث فرهنگی قم ما شاهد هستیم که حفظ و نگهداری بناهایی تاریخی در اولویت کارهایش نیست.
 
وی با تاکید بر لزوم توجه سازمان میراث فرهنگی کشور برعملکرد مدیرکل میراث فرهنگی قم اظهار داشت: ما از مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی کشور می خواهیم که به عملکرد مدیر کل جدید قم نظارت داشته باشند.
 
رئیس کمیسیون معماری و شهر سازی شورای اسلامی شهر قم  تصریح کرد: میراث فرهنگی قم بجای باز سازی و مرمت بناهای تاریخی و کوشش در حفظ و نگهداری انها به کارهایی می پردازد که برای شهروندان ایجاد دردسر می کند.
مسگری بیان داشت: شورای شهر قم در صدد است تا با ارسال  نامه ای  به میراث فرهنگی قم  برلزوم توجه این اداره کل به حفظ بناهای تاریخی موجود در میزان هکتار بافت تعیین شده به عنوان بافت تاریخی باز نگری داشته باشد.
 
وی گفت؛ طبق قانون از سوی میراث فرهنگی قم  دراین شهر  ۳۱۵هکتار بافت تاریخی در نظر گرفته شده است که درست نیست وباید اصلاح شود.
 
مسگری تاکید کرد: ما معتقد هستیم که در شهر قم لکه های  تاریخی داریم بنا براین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم  باید بناهای تاریخی موجود در بافت های فرسوده را شناسایی  و مابقی را برای احیا و بهسازی به  شهرداری قم  واگذار کند.
 
گفتنی است کاروانسرای ملاحسین و سقف بازار تیمچه قم که  دو اثر تاریخی با ارزش قم محسوب  می شوند تخریب شده اند و نیاز به تعمیر و باز سازی دارند. /شاخه سبز